Web Tasarım Ankara

Adalet, “hak”kın gözetilmesi ve yerine getirilmesi ve herkese “hak" ettiğinin tevdi edilmesidir. Adalet, kişinin kendi nefsine ve başkalarına karşı gözettiği “hak”tır. Adalet, toplumsal ve siyasal işlerde “hak”lı ile “hak”sızın ayırt edilmesi ölçüsüdür.

Adalet, hem özel hem kamuya ait işlerde "iyi", "doğru", "hak"ka ilişkin bir  mihenktir. Adalet, siyasette iktidarın temeli ve dayanağıdır.

Adalet, hiç kimsenin tekelinde olmayan ve insanların daha iyi ve doğru hayat yaşamalarını ve ortaya çıkan sorunları onunla çözecekleri bilgi, ahlak, erdem, merhamet ve hakkaniyeti ortaya çıkaran bir tavır alış, yöntem ve değerlendirme eksenidir. 

Adalet, daha doğru, adil ve iyi bir hayat sürmek adına herkesin birbirine hatırlatması gereken bir erdemdir. 

Bu yüzden, adaletin ne olduğu ya da olmadığı türünden ikircikli polemiklere girmeden, adalete davet mekanı ve ortamının oluşturulması gerektiğine tefekkür eden Adalete Davet Edenler Mekanı olarak, başta kendi nefsimiz olmak üzere her bir grup, düşünceyi ve özellikle toplumun tümü adına karar alma ve uygulama yetkisi verilmiş iktidarları, ahlak, adalete ve hakkaniyete davet etmek ve adil şahitliğin gereğini yerine getirmek amacıyla bu mekanda bir araya geldik. Her türden kategorik tarafgirlik ya da kategorik  düşmanlığın geçerli akçe olduğu, taraf olmayanın bertaraf oldugu bir toplumsal ve siyasi iklimde, kategorik düşmanlık ve hayranlık ikilemine düşmeden, ilke ve değerlerin tekelciliğine soyunmadan ahlak, adalet ve hakkaniyete davet etmek ve vicdanın sesi olacak erdemin gerçekleşmesine katkı sunmak istiyoruz. 

 

Adalete Davet Edenler Mekanı